Vieringen

MEDEDELING

 

(Door de voorganger, tijdens het openingswoord) :

We verwelkomen in deze gedachtenisviering heel speciaal de familieleden en vrienden van
Lou De Graef.

Zondag 24 november  Christus Koning  11.00 u.
Gedachtenisviering voor Lou De Graef
Catechese-mis met de communicantjes en de vormelingen
H.M. Frieda De Wit, Johny Smets, Willem De Wit en Gaby Janssens
H.M. Maria Vanden Panhuyzen
H.M. echtg. Lambert Schoovaerts en Manske Willems
Jgt. Aloïs Verschueren

Zondag 1 december 11.00 u.
H.M. voor overleden ouders

 

 

EUCHARISTISCH GEBED   11B pag. 81