Vieringen

 

Zondag 20 januari  11.00 u.
Gedachtenisviering voor Maria Van Loo
Viering met de communicanten en de vormelingen
H.M. voor overleden ouders

Zondag 27 januari  11.00 u.
Dienst van woord en communie
E.H. Frans Van Bosch uit stichting (1938)

EUCHARISTISCH GEBED   2C pag. 52