Vieringen

 

 

MEDEDELING
Eerste weekend van de maand: speciale omhaling voor de noden van onze kerk.
Dank in naam van het kerkbestuur.

Zondag 1 maart   11.00 u.
Dienst van Woord en communie
Karel Janssens en Sophie Verschueren uit stichting (1960)

Zondag 8 maart  11.00 u.
H.M. voor overleden ouders

EUCHARISTISCH GEBED    4 pag. 63