Gebed

Thuis bidden is nu een nieuw gegeven. Anders dan anders: gewoonlijk gaan we naar een kapelletje, een kerk of andere gebedsplaats. Eigenlijk hebben we het gebed vaak vastgezet door die plaatsen als dè plaatsen te zien om tot gebed te komen. Wat niet juist is. Elke plaats of waar je ook bent is een plaats om tot gebed te komen. Ons bidden komt immers vanuit het hart, ons diepste wezen. En dan kun je overal bidden.

 Soms trek ik me terug in een abdij en de laatste keer hing er een ‘Weesgegroet’ uit in de keuken. Het gebed was een gebed om uit te spreken terwijl je de afwas deed. Eerst kwam er een glimlach maar achteraf kon ik de reden van dit gebed aanvoelen: bidden kun je altijd en overal. Zoals vele Benedictijnse monniken uitspreken ‘ora et labora’ (bidt en werk) geldt dit voor ons evengoed. Terwijl je het werk van elke dag doet, kun je dit werk gebruiken om tot gebed te komen. Laat Gods Geest erin aan het woord en het werk wordt dan bijzaak. 

Velen van ons zijn het gebed om een of andere reden kwijt geraakt. In beslag genomen door de haast van de dag, de beslommeringen en de vele druk om ons heen. En toch … laat ook dit een gebed worden. Heel kort, maar vanuit het hart. Bidden is even stilstaan en de Geest aan het woord laten. Soms valt je dan een gedachte binnen, een Woord van Jezus, een gebaar die je duidelijker ziet van je medemens, de verbondenheid ervaren van alles en iedereen. Ja, bidden geeft hoop, geeft toekomst, geeft leven.

 

Om hierin wat te helpen, steken we soms een kaarsje aan. Licht, een vlammetje dat beweegt … het doet iets met een mens. Daarom een kaarsje voor jou en je gebed: www.wenskaarsje.nl of www.365lichtpuntjes.nl .