Lourdes water

 

Water van Lourdes
Het water van Lourdes is over heel de wereld bekend.
Maar het water is niet het belangrijkste in de boodschap van Lourdes.
De Grot van de verschijningen komt eerst.
Het is het beeld van de Grot, het hart van Lourdes,dat over heel de wereld het best is gekend en waarvan er zoveel kopieën werden gemaakt.

  Het water is ook een deel van de boodschap.
  Waar bij deze grotten water aanwezig is, spreekt men ook gewoonlijkover het 'water van Lourdes.'
  Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd.
  Thomas Fuller 1608-1661 Engels priester en schrijver

De onverklaarbare genezingen
De onverklaarbare genezingen vonden niet alleen in Lourdes plaats en door het water van de bron.
Er waren in Lourdes ook genezingen zonder het water en er waren genezingen buiten Lourdes. Hoeft ons dat te verwonderen?
Helemaal niet.
Het is God die geneest, en het water van de bron van Lourdes is heel gewoon water, zonder enige bijzondere eigenschap.
Het belangrijkste aan het water van Lourdes is het teken dat men stelt op uitnodiging van Maria:
“Ga drinken aan de bron en was u er."
” Les uw dorst aan de bron die Christus is, en zuiver uw hart en uw leven (zoals het doopsel) om de weg met Hem naar de Vader te gaan,
op uitnodiging van Maria, zoals Bernadette ons voordeed."